HỘI THẢO KHOA HỌC

TIỀM NĂNG LỢI THẾ VÀ GIẢI PHÁP KẾT NỐI LÀNG NGHỀ, NGHỀ TRUYỀN THỐNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

CÁC BÀI THAM LUẬN KHOA HỌC TRONG HỘI THẢO

1. Bảo tồn và phát huy làng nghề Hoa Giấy. xem chi tiết... 

Nguyễn Thị Thanh Hương - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Việt Nam

Hội đồng cố vấn, hội đồng khoa học Viện phát triển du lịch Châu Á (ATI)

2. Bảo vệ văn hóa bản địa, sự khởi đầu của phát triển du bền vững. xem chi tiết...

Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện phát triển du lịch Châu Á ( ATI )

Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam ( VCTC )

3. Tìm hiểu nét Huế trong không gian ẩm thực tại làng Hoa Giấy Thanh Tiên. xem chi tiết...

Đào Trọng Kiên - Phó Viện trưởng Viện phát triển du lịch Châu Á (ATI)

4. Số hóa, câu chuyện để tiếp cận và phát huy giá trị văn hóa bản địa. xem chi tiết ...

Nguyễn Bá Tùng - CT hội đồng Kết nối phát triển cộng đồng du lịch (ATI)

Founder Dự án Outing App

5. Nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống Huế. xem chi tiết ...

Đồng Sỹ Toàn - Trưởng phòng Kinh tế TP Huế