Link tải về Outing Trip App để nghe thông tin hướng dẫn và các trò chơi khám phá tại Thanh Tiên

Outing Trip là ứng dụng di động để tổ chức các hoạt động dã ngoại, du lịch khám phá, tìm hiểu kiến thức văn hóa, lịch sử, đất nước con người Việt Nam.

https://vi.outing.vn/home